ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

          บริษัทชินเกียรติโคราช จำกัด เป็นผู้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารปรับอากาศ โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1650 ถนน สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทชินเกียรติโคราช จำกัด ได้รับอนุญาติเป็นผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง รถโดยสาร (รถ 30) และต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาติประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถหมวดที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 3 สาย 816 นครราชสีมา -หัวหิน โดยเปิดเดินรถเที่ยวปฐมกฤษเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550 เป็นเที่ยวแรก  และได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้มาใช้บริการ เป็นอย่างดี เสมอมา ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาติประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 3 สาย 832 อุบลราชธานี-ภูเก็ต โดยเปิดเดินรถเที่ยวปฐมกฤษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 เป็นเที่ยวแรก และได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี ปัจจุบันทางบริษัทได้เพิ่มรถเพื่อนำมาให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการในอนาคต

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011932